Logo Cung Cấp

Banh Mi Sandwich at Bánh Mì Hồng Hoa - Amazing Vietnamese Street Food in Saigon, Vietnam!

Số lượt xem: 3

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 2 ngày trước

Danh mục:

Bánh Mì is one of the most well known and beloved of all Vietnamese street foods. In this video, I ate at Bánh Mì Hồng Hoa, and I ...

Video liên quan