Logo Cung Cấp

60% người mua nhà vay tiền ngân hàng

Số lượt xem: 1

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 1 tháng trước

Danh mục:

Việc lãi suất cho vay tại các ngân hàng giảm thời gian qua đã dẫn đến những thay đổi đáng kể trong cách thức mua nhà của ...

Video liên quan