Logo Cung Cấp

Bài 1. Tổng quan về quy trình, thủ tục chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Số lượt xem: 3

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 1 năm trước

Danh mục:

Giới thiệu khái quát về quy trình, thủ tục chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước: Quy trình giải ngân vốn đầu tư, chi ...

Video liên quan