Logo Cung Cấp

Cân bằng phương trình phản ứng bằng máy tính Casio - Hóa học 8

Số lượt xem: 5

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 1 tháng trước

Danh mục:

Khi kim loại phản ứng với các axit có tính oxihoa thì việc cân bằng vô cùng khó khăn với học sinh. Chỉ thông qua 1 số bước cơ ...

Video liên quan