Logo Cung Cấp

Hệ thông một cửa điện tử Thành phố Hà Nội dùng chung 3 cấp

Số lượt xem: 2

Ngày tạo: 2 năm trước - Cập nhật lần cuối 5 ngày trước

Danh mục:

VTC2 | Kể từ 17/11/2018, việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công trực tuyến các cấp trên Thành phố (trừ ...

Video liên quan