Logo Cung Cấp

Khánh thành Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh | QTV

Số lượt xem: 1

Ngày tạo: 2 năm trước - Cập nhật lần cuối 1 tháng trước

Danh mục:

Trụ sở Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh được đầu tư, xây dựng tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long có tổng mức đầu tư ...

Video liên quan