Logo Cung Cấp

Tại sao cần xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư?

Số lượt xem: 2

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 15 ngày trước

Danh mục:

VTC1 | Thủ tướng Chính phủ đã xác định rõ, CSDL quốc gia về dân cư là một trong 6 cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển ...

Video liên quan