Logo Cung Cấp

Mới Từ 18 11 2019, sẽ cấp Căn Cước Công Dân theo trình tự mới

Số lượt xem: 1

Ngày tạo: 2 năm trước - Cập nhật lần cuối 2 năm trước

Danh mục:

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 40 . 2019 sửa đổi, bổ sung các quy định về trình tự, thủ tục cấp thể căn cước công dân ...

Video liên quan