Logo Cung Cấp

Hỏi đáp_ Xử lý khi viết sai hóa đơn GTGT

Số lượt xem: 1

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 2 năm trước

Danh mục:

I. Hóa đơn viết sai nhưng chưa xé khỏi cuống: Lỗi sai: Dù là sai tiêu thức nào (Sai ngày tháng, sai MST, sai số tiền, sai thuế suất .

Video liên quan