Logo Cung Cấp

Hướng dẫn chăm sóc điểm bán và tư vấn gói 4G

Số lượt xem: 3

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 7 ngày trước

Danh mục:

Video này hướng dẫn cách nhân viên Viettel đến chăm sóc, tư vấn cho điểm bán nắm chính sách, gói cước dịch vụ 4G để điểm ...

Video liên quan