Logo Cung Cấp

Học “Quản trị Du lịch Khách sạn" ở Đại học Ngoại thương có gì “THÚ VỊ”?

Số lượt xem: 1

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 2 tháng trước

Danh mục:

Học Du lịch - Khách sạn chắc không cần học các môn Toán? 🤔 Sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường làm gì? 🤔 Chỉ có thể làm ...

Video liên quan