Logo Cung Cấp

HỒI HỘP khi nghe sư Thầy nói về những người có HÌNH XĂM trên mình đặc biệt là HÌNH PHẬT.

Số lượt xem: 1

Ngày tạo: 2 năm trước - Cập nhật lần cuối 2 năm trước

Danh mục:

Kênh PHÁP THOẠI KHAI TÂM là nơi chia sẻ Phật pháp bao gồm: Pháp Thoại của nhiều giảng sư nổi tiếng, hài kịch, ca nhạc Phật ...

Video liên quan