Logo Cung Cấp

Một buổi thực hành của sinh viên ngành Quản trị khách sạn - FPT Polytechnic

Số lượt xem: 9

Ngày tạo: 2 năm trước - Cập nhật lần cuối 1 năm trước

Danh mục:

Với triết lý "Thực học - thực nghiệp" sinh viên học tập tại trường Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic sẽ được học với chương ...

Video liên quan