Logo Cung Cấp

Nhà sàn lớn nhất Việt Nam ở Điện Biên.(largest stilt house in Vietnam) nơi

Số lượt xem: 2

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 1 tháng trước

Danh mục:

largest stilt house in Vietnam. Căn nhà sàn với nhiều cột gỗ lim được cho là lớn nhất Việt Nam xây dựng ở đồi Him Lam thành ...

Video liên quan