Logo Cung Cấp

武重義:東南亞建築第一人 Vo Trong Nghia: the No.1 Architect in the Southeast Asia

Số lượt xem: 2

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 1 tháng trước

Danh mục:

43歲的武重義,是東南亞明星建築師,CNN稱他為“改變了越南天際線的男人”。他用廉價環保的竹子建房,從小型的咖啡館,再到城裡的酒店、辦公樓...

Video liên quan