Logo Cung Cấp

Cách nhận biết tháng có 30, 31 hay 28, 29 ngày .

Số lượt xem: 0

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 3 năm trước

Danh mục:

Tại sao tháng 2 vào năm nhuận lại có 29 ngày, và vì sao lại có năm nhuận. Trái đất đi theo quỹ đạo của nó hết 365ngày 1/4 ngày.

Video liên quan