Logo Cung Cấp

Khoa học dữ liệu (Data Science) ứng dụng thực tế ra sao?

Số lượt xem: 5

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 5 tháng trước

Danh mục:

Data science là một quá trình phân tích dữ liệu bằng cách sử dụng các cách sáng tạo (như data inference) và sử dụng công nghệ ...

Video liên quan