Logo Cung Cấp

Người dân hưởng ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 | QTV

Số lượt xem: 1

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 19 ngày trước

Danh mục:

QTV | Nhằm tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp, tổ chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, từ 1/7 đã có ...

Video liên quan