Logo Cung Cấp

Khúc gỗ sưa 20 năm đường kính 13cm dài 70cm giá tốt - gosuado.com

Số lượt xem: 1

Ngày tạo: 2 năm trước - Cập nhật lần cuối 16 ngày trước

Danh mục:

đây một phần thân gốc cây sưa khoảng 20 năm tuổi chất đẹp, hàng sẻ ván, đục tượng rất đẹp.

Video liên quan