Logo Cung Cấp

8 LỢI THẾ CẠNH TRANH VỀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI CỦA PHÚC TEA

Số lượt xem: 0

Ngày tạo: 2 năm trước - Cập nhật lần cuối 2 năm trước

Danh mục:

1️⃣ Chi phí đầu tư thấp (350 triệu – 550 triệu cho 1 điểm bán). 2️⃣ Tỷ suất lợi nhuận cao (22% - 36%). 3️⃣ Thời gian hoàn vốn ...

Video liên quan