Logo Cung Cấp

Từ Kiếp Chó Đến Kiếp Người - TT. Thích Nhật Từ | Pháp Thoại Mới Nhất 2018

Số lượt xem: 2

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 2 ngày trước

Danh mục:

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong chuyến hành hương mùng 2 Tết tại chùa Bửu Thiền, ngày 17-02-2018 Kênh Pháp thoại ...

Video liên quan