Logo Cung Cấp

Bảo tồn và phát huy giá trị công trình kiến trúc Pháp

Số lượt xem: 0

Ngày tạo: 2 năm trước - Cập nhật lần cuối 2 năm trước

Danh mục:

UBND tỉnh mới đây đã ban hành danh mục 27 công trình kiến trúc tiêu biểu kiểu Pháp trên địa bàn thành phố Huế. Đây là việc ...

Video liên quan