Logo Cung Cấp

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Một cửa Điện tử Hà Nội dành cho Cán bộ Khai báo quy trình TTHC

Số lượt xem: 0

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 3 năm trước

Danh mục:

Hệ thống phần mềm 1 cửa điện tử dùng chung 3 cấp, Phần dành cho cán bộ được phân công khai báo dự thảo quy trình TTHC: ...

Video liên quan