Logo Cung Cấp

Trailer Hội thảo Giới thiệu Chương trình Đào tạo đặc biệt

Số lượt xem: 0

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 3 năm trước

Danh mục:

Từ năm 2019, Trường Đại học Văn Lang triển khai đào tạo Chương trình đào tạo đặc biệt cho các ngành: Quan hệ Công chúng, ...

Video liên quan