Logo Cung Cấp

Hướng dẫn kết xuất Báo cáo Tài chính gửi sang Tổng Kế Toán KBNN từ phần mềm Misa Mimosa.net 2019

Số lượt xem: 0

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 3 năm trước

Danh mục:

Video hướng dẫn các đơn vị kết xuất báo cáo tài chính từ phần mềm Misa Mimosa 2019 gửi sang hệ thống Tổng kế toán KBNN ...

Video liên quan