Logo Cung Cấp

NGÀY TRẠI CỦA SINH VIÊN VĂN LANG CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT [KINH DOANH THƯƠNG MẠI & QUẢN TRỊ KINH DOANH]

Số lượt xem: 0

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 3 năm trước

Danh mục:

Ngày trại “Big Bang Departure” cho sinh viên K25 Chương trình Đào tạo Đặc biệt, do Khoa Kinh doanh Thương mại kết hợp cùng ...

Video liên quan