Logo Cung Cấp

Thu phí BOT khác gì thu giá BOT? | VTC1

Số lượt xem: 3

Ngày tạo: 2 năm trước - Cập nhật lần cuối 1 ngày trước

Danh mục:

VTC1 | Bản chất của phí là dịch vụ công, mang tính phục vụ, trong khi giá mang tính thị trường, có cân đối lợi nhuận của nhà ...

Video liên quan