Logo Cung Cấp

Phụ nữ ngốc và phụ nữ thông minh khác nhau duy nhất điểm này

Số lượt xem: 7

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 1 ngày trước

Danh mục:

Người xưa vẫn nói “phu quý thì phụ vinh”, nhưng vì sao chỉ có “vượng phu” mà không nhắc “vượng thê”? Kỳ thực, phụ nữ là ...

Video liên quan