Logo Cung Cấp

Đông Triều thực hiện hiệu quả dịch vụ công trực tuyến | QTV

Số lượt xem: 1

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 24 ngày trước

Danh mục:

Theo số liệu tổng hợp của hệ thống chính quyền điện tử tỉnh, TX Đông Triều hiện là một trong những địa phương có lượng hồ sơ ...

Video liên quan