Logo Cung Cấp

Hà Tĩnh: Quy hoạch dân cư, kinh tế hộ và nông thôn mới kiểu mẫu I VTC16

Số lượt xem: 3

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 1 tháng trước

Danh mục:

VTC16 | Hà Tĩnh: Quy hoạch dân cư, kinh tế hộ và nông thôn mới kiểu mẫu Kênh Truyền hình Nông nghiệp - Nông thôn (VTC16) ...

Video liên quan