Logo Cung Cấp

Hà Nội: Ế hai phiên đấu giá, gỗ sưa trăm tỷ sẽ hạ giá?

Số lượt xem: 0

Ngày tạo: 2 năm trước - Cập nhật lần cuối 2 năm trước

Danh mục:

Gỗ sưa thôn Phụ Chính được cất giữ cẩn thận trong container (Chụp ngày 19/9) Sau gần 8 tháng chặt hạ, trải qua hai phiên đấu ...

Video liên quan