Logo Cung Cấp

Giới thiệu tài liệu lưu trữ về Đại học Đông Dương

Số lượt xem: 0

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 3 năm trước

Danh mục:

Công trình Trường Đại học Đông Dương được khởi công xây dựng vào mùa hè năm 1924. Công trình mang phong cách kiến trúc ...

Video liên quan