Logo Cung Cấp

Giới thiệu Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam | Vietnam Version

Số lượt xem: 9

Ngày tạo: 3 năm trước - Cập nhật lần cuối 1 tháng trước

Danh mục:

Tập đoàn C.P. (Charoen Pokphand Group) được thành lập năm 1921 tại Bangkok, Thái Lan. Nay là một tập đoàn sản xuất kinh ...

Video liên quan