Logo Cung Cấp

Đà Nẵng - Ý tưởng quy hoạch sông Hàn

Số lượt xem: 0

Ngày tạo: 2 năm trước - Cập nhật lần cuối 2 năm trước

Danh mục:

Ngày 25/11, Hội đồng tuyển chọn Cuộc thi “Ý tưởng quy hoạch và thiết kế cảnh quan hai bên bờ sông Hàn” đã tiến hành phần ...

Video liên quan