Logo Cung Cấp
Như mọi chiều, ta để lại phố xá ngoài kia

Như mọi chiều, ta để lại phố xá ngoài kia

1 năm trước news.zing.vn

Ai vừa xong một mưu toan đặt bẫy. Ai vừa cả tin, để sa vào mẻ lưới giăng. Chiều rồi...


VỀ...

Chiều rồi

Ngày sắp tàn phải không em

Về nhà thôi, đắn đo chi nữa

Bỏ lại ngoài kia

Những mịt mù bụi phố

Những chát chúa bán mua buổi chợ

Ai thiệt, ai hơn cân đếm chi li

Ai vừa xong một mưu toan đặt bẫy

Ai vừa cả tin, để sa vào mẻ lưới giăng.

Chiều rồi

Vòng xe nào còn mải miết

Thiệt hơn ngoài kia ai còn đang đo đếm

Khói xe két lẹt, mùi xăng dầu trên tóc con gái

Cảnh cổng trường khép lại, sau hồi trống.

Về thôi em

Chiều đã xuống rồi

Dù sang giàu, hay lần hồi cũng vậy

Chiều nay

Bếp nhà mình vẫn lên lửa

Lũ trẻ con vẫn líu ríu chuyện hôm nay ở trường

Về thôi em

Một chiều nữa về

Như mọi chiều, ta để lại phố xá ngoài kia...

Bùi Văn Lang