Logo Cung Cấp
Cổ đông Hapharco được thưởng lớn

Cổ đông Hapharco được thưởng lớn

1 năm trước tinnhanhchungkhoan.vn

Ngày 22/11, CTCP Dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội (Hapharco) thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1:6 (1 cổ phần được nhận 6 cổ phần mới).


Hapharco cho biết, hoạt động kinh doanh của Công ty những năm qua tương đối khả quan. Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến hết năm 2018 là hơn 104 tỷ đồng và nguồn quỹ đầu tư phát triển ghi nhận gần 72 tỷ đồng.

Theo đó, HĐQT Hapharco đã quyết định trình Đại hội đồng cổ đông phương án phát hành hơn 17 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 28,3 tỷ đồng lên 198,4 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện sẽ là từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm cuối năm 2018.

Ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến là ngày 18/11/2019 và hạn cuối biểu quyết (bằng văn bản) là ngày 3/12/2019. Tính đến cuối năm 2018, xấp xỉ 90% cổ phần của Hapharco nằm trong tay các cổ đông tổ chức, trong đó có một số doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn BRG. Nếu phương án tăng vốn được cổ đông thông qua, Hapharco dự kiến sẽ thực hiện phát hành cổ phần ngay trong quý IV này.

Tin cùng danh mục