Logo Cung Cấp
Chủ tịch Quốc hội: Ông Nguyễn Khắc Định kiêm nhiệm rất vất vả

Chủ tịch Quốc hội: Ông Nguyễn Khắc Định kiêm nhiệm rất vất vả

1 năm trước www.tienphong.vn

Sáng 22/11, Quốc hội tiến hành quy trình miễn nhiệm và phê chuẩn miễn nhiệm với Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định và Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.


Quốc hội tiến hành quy trình miễn nhiệm và phê chuẩn miễn nhiệm với Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định và Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Phát biểu trước khi Quốc hội làm quy trình nhân sự, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, vừa qua, Bộ Chính trị đã phân công ông Nguyễn Khắc Định nhận nhiệm vụ mới làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015- 2020. Ông Định đã nhận nhiệm vụ trước ngày khai mạc kỳ họp 8 của Quốc hội, nhưng chưa miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật.

Chính vì vậy, ông Định đang “đồng thời làm Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, rất vất vả”, bà Ngân đánh giá.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng đã cho thôi làm nhiệm vụ Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế với bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam được giao đảm nhiệm nhiệm vụ này.

Do đó, Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội với ông Nguyễn Khắc Định và phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Trình bày tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết, tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Khắc Định làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội miễn nhiệm chức vụ này với ông Nguyễn Khắc Định để đảm nhiệm công tác mới.

Cùng với đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng trình bày trước Quốc hội tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Y tế với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Chiều này, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín miễn nhiệm, phê chuẩn miễn nhiệm và biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Luân Dũng