Logo Cung Cấp
Lào Cai: 356 doanh nghiệp thành lập mới

Lào Cai: 356 doanh nghiệp thành lập mới

1 năm trước daidoanket.vn

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh có 356 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng nguồn vốn trên 4.980 tỷ đồng.


Đến nay, tỉnh Lào Cai có 4.767 doanh nghiệp còn hoạt động trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia, với tổng số vốn đăng ký trên 69.209 tỷ đồng và 1.864 đơn vị trực thuộc (trong đó có 173 văn phòng đại diện, 507 chi nhánh, 1.184 địa điểm kinh doanh).

Cũng từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh có 113 doanh nghiệp, 57 đơn vị kinh tế trực thuộc giải thể và 205 doanh nghiệp, 10 đơn vị trực thuộc ngừng hoạt động.

L.C.