Logo Cung Cấp
Tịnh Biên chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp

Tịnh Biên chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp

1 năm trước baoangiang.com.vn

Nhằm chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, huyện Tịnh Biên đang tích cực triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa. Qua đó, góp phần tạo động lực cho huyện biên giới này tiếp tục vững bước trên con đường phấn đấu trở thành thị xã trong những năm tiếp theo.


Tịnh Biên tập trung phát triển thế mạnh du lịch. Ảnh: THANH HÙNG

Theo đó, Huyện ủy, UBND huyện Tịnh Biên đã yêu cầu các ban, ngành và địa phương tích cực thực hiện các công trình, phần việc được giao. Đồng thời, tập trung nguồn lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị từng năm gắn chặt với các mục tiêu, chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ. Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tịnh Biên lần thứ XI, có 14 chỉ tiêu phải thực hiện trong nhiệm kỳ 2015-2020, đến nay có 8 chỉ tiêu vượt, 5 chỉ tiêu đạt và 1 chỉ tiêu không đạt (số giường bệnh trên 1 vạn dân). Nguyên nhân do Sở Y tế không thực hiện tăng giường bệnh theo quy định và không được tính số giường bệnh của Bệnh xá Quân dân y.

Với những kết quả đã đạt được, Huyện ủy, UBND huyện Tịnh Biên xác định mục tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025 là xây dựng huyện trở thành thị xã song song với phát huy thế mạnh về du lịch, kinh tế biên giới và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Về lĩnh vực nông nghiệp, huyện Tịnh Biên phấn đấu đưa giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt mức 120 triệu đồng/ha/năm. Đặc biệt, UBND huyện đặt mục tiêu phải tập trung nguồn lực phấn đấu đến năm 2025 có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Hiện nay, huyện Tịnh Biên đang từng bước xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông để làm tiền đề cho việc phát triển kinh tế - xã hội, cũng như chuẩn bị cho thị xã Tịnh Biên sau này. Với 2 “mạch máu” giao thông chính đang được đầu tư, nâng cấp là Tỉnh lộ 948 và Tỉnh lộ 955A hứa hẹn sẽ trở thành những trục lộ giao thông quan trọng, tạo sức bật để huyện miền núi này phát triển du lịch và khai thác có hiệu quả tiềm năng kinh tế biên giới. Bên cạnh đó, huyện Tịnh Biên sẽ tập trung thực hiện các công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp như: cổng chào, công viên cổng chào huyện, công viên khu hành chính huyện, đường liên xã Nhà Bàng - Thới Sơn, nâng cấp, láng nhựa lộ Tây Trà Sư, trồng 12.000 cây xanh đô thị, trang bị máy vi tính cho các trường THCS trên địa bàn huyện... với tổng kinh phí thực hiện khoảng 38 tỷ đồng. Các công trình này sau khi hoàn thành sẽ góp phần tăng vẻ mỹ quan đô thị, kiến tạo bộ mặt đô thị khang trang cho huyện biên giới.

Hiện nay, huyện Tịnh Biên đang tạo điều kiện phát triển hệ thống cửa hàng nông sản an toàn tại các thị trấn như: Tịnh Biên, Nhà Bàng và Chi Lăng cùng 2 xã An Hảo, Núi Voi trên cơ sở hợp tác với cửa hàng Bách Hóa Xanh nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm, tiếp cận với nông sản an toàn của người dân địa phương. Song song đó, huyện sẽ quan tâm, phát triển công tác an sinh xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế... để phục vụ người dân tốt hơn. Tiếp tục phát huy và nâng cao tinh thần trách nhiệm, lấy tiêu chí “Vì dân phục vụ” để chăm lo và thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, nhất là chế độ, chính sách người có công và các đối tượng hưởng bảo trợ xã hội…

Là huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer sinh sống, Tịnh Biên đang từng bước thực hiện nhiều chính sách nhằm cải thiện và nâng cao điều kiện sống cả về vật chất lẫn tinh thần cho hơn 8.000 hộ DTTS Khmer. Hiện nay, huyện Tịnh Biên đang có 1.140 hộ DTTS Khmer nghèo cần được hỗ trợ, chăm lo cho cuộc sống. Do đó, UBND huyện Tịnh Biên đang thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm kéo giảm tỷ lệ hộ Khmer nghèo xuống mức 2-4%/năm, trên cơ sở thực hiện hỗ trợ về công tác đào tạo nghề, hướng dẫn mô hình làm ăn hiệu quả, động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho con em đồng bào DTTS Khmer được đến trường học tập và xây dựng tương lai…

Trong công tác nội chính, Huyện ủy, UBND huyện Tịnh Biên tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại; thanh tra phòng, chống tham nhũng đạt 100% so với chỉ tiêu của tỉnh và huyện giao. Đồng thời, triển khai các mô hình cải cách hành chính hiệu quả như “kế hoạch 3 không”, sử dụng phần mềm quản lý văn bản hệ điều hành VNPT-iOFFICE; đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện; xây dựng tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; xây dựng đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cấp xã...

Với sự quyết tâm của hệ thống chính trị địa phương, huyện Tịnh Biên yêu cầu các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc các công trình, phần việc được giao, góp phần đổi mới bộ mặt địa phương, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để Tịnh Biên ngày càng khởi sắc hơn, xứng đáng là cửa ngõ biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

THANH TIẾN