Logo Cung Cấp
Quốc hội bầu Ủy viên UBTV Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Quốc hội bầu Ủy viên UBTV Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

1 năm trước congluan.vn

Tuần làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 8 diễn ra từ 25-27/11, Quốc hội hoàn tất quy trình công tác nhân sự bầu Ủy viên UBTV Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và biểu quyết thông qua một số dự án luật, Nghị quyết.


Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm Ủy viên UBTV Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tại phiên họp chiều 22/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Trung tâm Báo chí Quốc hội

Trong tuần làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, ngày 25/11, Quốc hội sẽ hoàn tất công tác nhân sự bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Buổi sáng, Quốc hội nghe UBTV Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Ủy viên UBTV Quốc hội, sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Ủy viên UBTV Quốc hội.

Buổi chiều, UBTV Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách bầu Ủy viên UBTV Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Tiếp đó, Quốc hội bầu Ủy viên UBTV Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về nội dung này.

Để bầu Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, UBTV Quốc hội sẽ trình danh sách đề cử. Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách bầu bằng hệ thống biểu quyết điện tử; bầu Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết này.

Về chương trình xây dựng pháp luật và một số nội dung khác, trong tuần làm việc cuối cùng, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Chứng khoán (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước; Nghị quyết phê chuẩn chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Ka Pet, tỉnh Bình Thuận; Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước; Nghị quyết về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; Nghị quyết về công tác tư pháp; Nghị quyết về thí điểm không tổ chức HĐND tại các phường thuộc quận, thị xã của TP Hà Nội; Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 giữa Việt Nam và Campuchia; Nghị định thư Phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia.

Ba dự án Luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật Xây dựng sẽ được Quốc hội thảo luận lần đầu tại hội trường. Theo quy trình, các dự án Luật này sẽ tiếp tục được các đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp tiếp theo.

Phiên bế mạc chiều 27/11 sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp. Quốc hội biểu quyết Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018; Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; Nghị quyết Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 8.

T. Toàn