Logo Cung Cấp
Hải Phòng: Hàng loạt trường hợp hưởng sai chế độ chính sách ưu đãi

Hải Phòng: Hàng loạt trường hợp hưởng sai chế độ chính sách ưu đãi

1 năm trước daidoanket.vn

Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa tiến hành thanh tra tại thành phố Hải Phòng và phát hiện hàng loạt bất cập, sai sót trong việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.


Hiện TP Hải Phòng đang quản lý 239.890 hồ sơ người có công. Tổng số người có công và thân nhân của họ đang hưởng trợ cấp hàng tháng là 31.032 người, với số kinh phí chi trả trợ cấp ưu đãi hàng năm trên 700 tỷ đồng. Qua thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại TP Hải Phòng, Thanh tra Bộ LĐTBXH đã phát hiện hàng loạt sai sót. Cụ thể, Đoàn thanh tra phát hiện việc tuyên truyền phổ biến chính sách và tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở và người dân trên địa bàn TP Hải Phòng còn hạn chế. Còn có cán bộ, đối tượng chưa hiểu đầy đủ các quy định về thủ tục, hồ sơ, điều kiện, xác nhận đối tượng hưởng chế độ chất độc hóa học dẫn đến tiếp nhận, xét duyệt đối với một số trường hợp không đảm bảo quy định. Mặt khác, Sở LĐTBXH Hải Phòng đã bố trí cán bộ làm công tác lưu trữ hồ sơ người có công, tuy nhiên cán bộ làm công tác lưu trữ hồ sơ chưa được hưởng phụ cấp theo quy định của Luật Lưu trữ.

Qua kiểm tra 7.031 hồ sơ, xác minh trực tiếp 2.874 trường hợp tại cơ sở và các đơn vị liên quan, Thanh tra Bộ LĐTBXH phát hiện 690 trường hợp có sai sót hoặc nghi vấn sai sót. Các sai sót tập trung vào một số dạng như: Một số hồ sơ đã được xét duyệt và đang hưởng chế độ nhưng thiếu giấy tờ chứng minh vùng miền theo quy định hoặc chỉ có giấy xác nhận của đơn vị nhưng không kèm theo tài liệu làm căn cứ xác nhận. Đáng chú ý, nhiều trường hợp đang làm chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học do bị bệnh, tật, dị dạng không còn khả năng lao động, nhưng kết quả kiểm tra, xác minh đối tượng không bị dị dạng, dị tật hoặc bị dị dạng, dị tật ở mức độ nhẹ vẫn còn khả năng lao động đang đi làm hoặc đi học cao đẳng, đại học.

Đặc biệt, có một số trường hợp đang hưởng trợ cấp hàng tháng nhưng thực tế không có hồ sơ lưu tại Sở. Một số trường hợp hưởng chế độ bị dị dạng, dị tật không còn khả năng lao động, nhưng thực tế đối tượng đang học tập lao động tại nước ngoài. Bên cạnh đó, một số trường hợp đã chuyển hộ khẩu đến địa phương khác, nhưng vẫn có tên trong danh sách nhận trợ cấp hàng tháng. Xét duyệt cho đối tượng hưởng chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học không đúng mức so với thực tế suy giảm khả năng lao động, khả năng tự lực trong sinh hoạt của đối tượng.

Qua thanh tra công tác quản lý và sử dụng kinh phí tại Sở LĐTBXH Hải Phòng, Đoàn thanh tra cũng phát hiện, việc thực hiện dự toán còn chậm, chưa đảm bảo thời gian theo quy định. Đồng thời, thực hiện giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc và Phòng LĐTBXH còn chậm so với quy định.

Thậm chí, Sở LĐTBXH Hải Phòng chưa có biện pháp thu hồi dứt điểm số tiền phải thu hồi nộp ngân sách nhà nước, gồm các khoản phải thu theo kiến nghị của các cuộc thanh tra, kiểm tra hoặc số tiền chênh lệch phải thu do điều chỉnh chế độ trợ cấp, số phải thu do chi vượt quá số tiền chi và số phải thu do báo giảm chậm. Trong đó, tổng số tiền phải thu là 4 tỷ 312 triệu đồng, số tiền đã thu hồi nộp ngân sách là 406 triệu đồng, số tiền còn phải thu là 3 tỷ 906 triệu đồng. Ngoài ra, thanh toán quyết toán chi phí thẩm định giấy giám định y khoa chưa đảm bảo chặt chẽ, thiếu kiểm tra, đối chiếu chứng từ.

Còn tại Phòng LĐTBXH cấp huyện, Đoàn thanh tra kết luận việc chi trả trợ cấp hàng tháng vẫn còn tình trạng ký nhận tiền thay, nhưng không có giấy ủy quyền hoặc giấy ủy quyền hết thời hạn. Một người ký nhận cho nhiều người. Ký nhưng không ghi rõ họ tên. Một số trường hợp nhận trợ cấp chậm 4-5 tháng không rõ lý do. Chi phí quản lý có một số nội dung chưa đảm bảo chặt chẽ. Một số đơn vị cấp huyện chưa thực hiện đầy đủ các nội dung công việc thuộc nhập vụ dẫn đến cuối năm dư kinh phí dự toán, bị hủy tại Kho bạc nhà nước.
Trên cơ sở phát hiện các sai sót, Thanh tra Bộ LĐTBXH kiến nghị Giám đốc Sở LĐTBXH Hải Phòng rút kinh nghiệm, kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, triển khai thực hiện chính sách. Thẩm định, xét duyệt và xác nhận hồ sơ đối tượng hưởng chế độ chất độc hóa học đã xảy ra sai sót. Đồng thời thu hồi dứt điểm các phải khoản thu do đối tượng hưởng sai chính sách theo kiến nghị các kết luận thanh tra và các khoản phải thu khác với tổng số tiền 3 tỷ 906 triệu đồng. Thu hồi số tiền 39.781.169.000 đồng của 341 trường hợp hưởng sai quy định và các khoản khác phải thu.

Thanh tra Bộ LĐTBXH cũng kiến nghị Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng chỉ đạo cơ quan chuyên môn và Hội đồng Giám định y khoa thành phố xem xét lại kết quả giám định, kết luận đối tượng mắc bệnh đúng mã bệnh quy định của Bộ Y tế tại thời điểm giám định đối với 3 trường hợp. Chỉ đạo Hội đồng Giám định y khoa thực hiện việc khám giám định đúng chuyên môn và quy định của Bộ Y tế không để xảy ra sai sót tương tự như trên.

Đối với UBND TP Hải Phòng, chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức để xảy ra sai sót nêu trên trong việc thực hiện chính sách đối với người có công trên địa bàn. Trong quá trình kiểm điểm nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Sở LĐTBXH Hải Phòng chưa có biện pháp thu hồi dứt điểm số tiền phải thu hồi nộp ngân sách nhà nước, gồm các khoản phải thu theo kiến nghị của các cuộc thanh tra, kiểm tra hoặc số tiền chênh lệch phải thu do điều chỉnh chế độ trợ cấp, số phải thu do chi vượt quá số tiền chi và số phải thu do báo giảm chậm. Trong đó, tổng số tiền phải thu là 4 tỷ 312 triệu, số tiền đã thu hồi nộp ngân sách là 406 triệu đồng, số tiền còn phải thu là 3 tỷ 906 triệu đồng. Ngoài ra, thanh toán quyết toán chi phí thẩm định giấy giám định y khoa chưa đảm bảo chặt chẽ, thiếu kiểm tra, đối chiếu chứng từ.

Đức Sơn