Logo Cung Cấp
Cà Mau: Phát huy hiệu quả các chính sách dân tộc

Cà Mau: Phát huy hiệu quả các chính sách dân tộc

1 năm trước daidoanket.vn

Toàn tỉnh Cà Mau hiện có 14 dân tộc anh em, trong đó có 13 DTTS với trên 53 ngàn người. Những năm qua, với sự hỗ trợ của Trung ương, huy động của địa phương từ nhiều nguồn lực, vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh có cơ hội giảm nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống.


Thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2014-2019, Trung ương hỗ trợ Cà Mau trên 160 tỷ đồng và ngân sách tỉnh trên 60 tỷ đồng, các địa phương thụ hưởng chủ động lồng ghép thêm nguồn vốn khác và huy động công sức đóng góp trong dân đã đầu tư xây dựng hoàn thành 526 công trình mới, duy tu sửa chữa 274 công trình giao thông nông thôn và hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn. Đồng thời, triển khai thực hiện 472 mô hình phát triển sản xuất, với hơn 7.300 hộ thụ hưởng.

Với Chương trình an sinh xã hội, Cà Mau đã hỗ trợ đất ở cho 260 hộ đồng bào DTTS nghèo, đời sống khó khăn với số tiền trên 8,5 tỷ đồng; Đào tạo nghề trên 2.300 lao động với kinh phí hỗ trợ trên 6,9 tỷ đồng; Giải quyết việc làm hơn 2 ngàn lao động; Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn để mua cây, con giống, muối i ốt, phân bón... phục vụ sản xuất và đời sống với tổng số tiền trên 25 tỷ đồng cho 68.164 lượt hộ với 289.379 lượt nhân khẩu được thụ hưởng; Hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho hộ đồng bào DTTS sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo; Chính sách hỗ trợ về giáo dục - đào tạo, hỗ trợ định canh, định cư, hỗ trợ phát triển sản xuất…

T.Phương