Logo Cung Cấp
CẦN THIẾT BAN HÀNH QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI Ở TRUNG ƯƠNG

CẦN THIẾT BAN HÀNH QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI Ở TRUNG ƯƠNG

1 năm trước quochoitv.vn

Luật Phòng chống thiên hiện hành không quy định về Quỹ Phòng chống thiên tai Trung ương mà chỉ có quy định về Quỹ Phòng chống thiên tai cấp tỉnh, là nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước để hỗ trợ hoạt động phòng chống thiên tai ở địa phương. Thực tiễn thời gian qua cho thấy, trong khi một số địa phương thường xuyên xảy ra thiên tai thì nguồn thu từ quỹ này rất hạn chế, còn có những địa phương nguồn thu từ Quỹ này lớn nhưng lại ít bị thiệt hại bởi thiên tai, thậm chí không giải ngân hết. Do vậy, việc thành lập quỹ Phòng chống thiên tai ở Trung ương được nhiều đại biểu, địa phương đánh giá là hết sức cần thiết nhằm điều phối nguồn quỹ, cũng như tiếp nhận tài trợ trong và ngoài nước.