Logo Cung Cấp
Đà Nẵng chưa phát hiện cán bộ tham nhũng

Đà Nẵng chưa phát hiện cán bộ tham nhũng

1 năm trước baovephapluat.vn

Tính đến 15/10/2019, Đà Nẵng chưa phát hiện trường hợp cán bộ có dấu hiệu tham nhũng, báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của UBND TP Đà Nẵng cho biết.


Năm 2019, Đà Nẵng chưa phát hiện cán bộ có dấu hiệu tham nhũng. Ảnh X.T

Theo báo cáo, năm 2019, toàn ngành Thanh tra TP Đà Nẵng đã triển khai 1.009 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành trên các lĩnh vực tại 9.176 tổ chức, cơ sở, cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi hơn 1 tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước, hơn 7,6 tỷ đồng nộp quỹ Bảo hiểm xã hội quận Liên Chiểu.

Công tác kiểm tra việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo quy định với tổng số 6.313/6.316 người đã kê khai của 63/63 đơn vị, phát hiện 2 trường hợp có kết luận kê khai không trung thực đã bị xử lý kiểm điểm, hạ bậc thi đua cuối năm. Hai trường hợp này ở các đơn vị Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng. Có 3 trường hợp không kê khai, gồm 2 người ốm nặng và một người nghỉ việc thời điểm kê khai.

Về việc cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng theo Quyết định 64/2007/QĐ-TTg, báo cáo cho hay các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị chưa phát hiện trường hợp tặng quà, nhận quà trái quy định và sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi.

Xuân Nha