Logo Cung Cấp
Tăng cường công tác phối hợp phòng, chống buôn lậu

Tăng cường công tác phối hợp phòng, chống buôn lậu

1 năm trước baoangiang.com.vn

Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của từng lực lượng trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (CBL, GLTM&HG) trên địa bàn tỉnh, mới đây Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang đã ký kết, ban hành quy chế phối hợp trong công tác CBL, GLTM&HG.


Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh họp tại TP. Châu Đốc nắm tình hình buôn lậu ở thời điểm cuối năm

Đây là việc làm cần thiết và quan trọng, có ý nghĩa thiết thực giúp nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác CBL, GLTM&HG từ khu vực biên giới đến thị trường nội địa. Đến thời điểm này, các lực lượng chức năng như: hải quan, BĐBP, công an, quản lý thị trường đã ký kết quy chế phối hợp trong tăng cường CBL, GLTM&HG. Cụ thể, ngoài Cục Quản lý thị trường, BĐBP An Giang còn ký kết công tác phối hợp với các lực lượng còn lại như: hải quan, công an và ngược lại.

Từ chỗ quy định rõ việc phối hợp trong công tác này nên thời gian qua, công tác đấu tranh, CBL, GLTM&HG trên địa bàn tỉnh được kiểm soát, góp phần bảo vệ nền sản xuất trong nước. “Quy chế này quy định cụ thể công tác phối hợp giữa 2 bên bao gồm: công tác tham mưu, chỉ đạo; trao đổi thông tin, tài liệu và tình hình có liên quan; phối hợp CBL, GLTM&HG; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, ngoài ra còn hỗ trợ trong công tác xây dựng lực lượng. Khi quy chế phối hợp được ký kết, từng lực lượng sẽ tiến hành triển khai trong lực lượng của mình để thực hiện” - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý thị trường, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Huỳnh Ngọc Hồ chia sẻ.

Về nguyên tắc phối hợp, 2 bên tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, chủ trương của địa phương; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi bên. Đảm bảo sự chỉ huy, chỉ đạo điều hành tập trung, thống nhất theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của mỗi đơn vị; đảm bảo hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ riêng và công việc nội bộ của nhau. Mọi vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp phải được giải quyết kịp thời. Khi phối hợp thực hiện công việc cụ thể, phải có kế hoạch và được lãnh đạo có thẩm quyền của 2 bên phê duyệt. Bên cung cấp thông tin chịu trách nhiệm về độ tin cậy, chính xác của thông tin. Khi một trong 2 bên có yêu cầu phối hợp, bên tiếp nhận có trách nhiệm bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật, đồng thời khẩn trương tổ chức lực lượng, phương tiện phối hợp theo yêu cầu của bên cung cấp.

Tại quy chế phối hợp giữa Bộ Chỉ huy BĐBP và Cục Quản lý thị trường đã đề ra nội dung, phương pháp và trách nhiệm mỗi bên rất rõ ràng. Cụ thể, về nội dung phối hợp, 2 bên nghiên cứu tham mưu cho Bộ Tư lệnh BĐBP, Tổng cục Quản lý thị trường, Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang về những chủ trương, biện pháp tăng cường công tác CBL,GLTM&HG, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội. Hai bên có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các Đồn Biên phòng và các Đội Quản lý thị trường (trực thuộc) xây dựng kế hoạch phối hợp đấu tranh CBL, GLTM&HG trên địa bàn phụ trách theo quy định của pháp luật. Tăng cường trao đổi thông tin, tài liệu về tình hình có liên quan đến các tổ chức, đường dây, ổ nhóm, các tuyến, địa bàn trọng điểm và phương thức, thủ đoạn, hoạt động BL, GLTM&HG của các đối tượng ở địa bàn biên giới, nội địa (trên địa bàn tỉnh); những quy định của pháp luật, chủ trương, chính sách mới có liên quan đến hoạt động của mỗi bên, đặc biệt là những thay đổi quy định của pháp luật về hoạt động quản lý biên giới, chính sách xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, chuyển hàng hóa và hàng hóa lưu thông, hàng hóa trong nước. Phối hợp đấu tranh, kiểm tra, bắt giữ, xử lý vụ việc; kiểm tra phát hiện người, phương tiện vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới và nội địa, tổ chức kiểm tra, bắt giữ, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát, điều tra, xác minh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến BL, GLTM&HG, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Phối hợp trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân (trên địa bàn phụ trách). Phối hợp trong tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực đấu tranh, ngăn chặn hoạt động BL, GLTM&HG.

Hy vọng từ việc phối hợp này, công tác CBL, GLTM&HG trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới sẽ có những chuyển biến tích cực, các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục triệt xóa được nhiều, đường dây buôn lậu, góp phần bảo vệ nền sản xuất trong nước.

MINH HIỂN