Logo Cung Cấp
Quốc hội hôm nay biểu quyết thông qua hai luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo

Quốc hội hôm nay biểu quyết thông qua hai luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo

1 năm trước cand.com.vn

Quốc hội hôm nay (25-11) sẽ biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.


Toàn cảnh một phiên làm việc của Quốc hội.

Theo chương trình làm việc kỳ họp thứ 8, Quốc hội sáng nay sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long sẽ đăng đàn giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Nội dung tiếp theo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Quốc hội sau đó thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đầu giờ chiều, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Sau đó, Quốc hội tiếp tục công tác nhân sự. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trình Quốc hội quyết định danh sách người ứng cử do đại biểu Quốc hội giới thiệu hoặc tự ứng cử (nếu có).

Quốc hội dự kiến dành thời gian thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử và bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Vẫn về công tác nhân sự, Quốc hội sẽ thảo luận về danh sách bầu Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Chiều 22-11, với 94% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội chính thức miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật đối với ông Nguyễn Khắc Định. Ông Định trước đó được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

T. Minh