Logo Cung Cấp
Xứng đáng với Huân chương Lao động hạng Nhất

Xứng đáng với Huân chương Lao động hạng Nhất

1 năm trước thanhtra.com.vn

'Bám sát nhiệm vụ công tác trọng tâm của Bộ, hướng dẫn định hướng công tác thanh tra năm 2019 của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đảm bảo nguyên tắc không trùng lặp về đối tượng, nội dung, thời gian; mỗi địa phương, bộ, ngành chỉ có 1 cuộc thanh tra, kiểm tra do Bộ tiến hành'. Đó là chia sẻ của ông Lương Văn Kết, Chánh Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư sau gần 1 năm thực hiện nhiệm vụ được giao.


Công bố quyết định thanh tra về đầu tư công tại UBND tỉnh Hòa Bình. Ảnh: NĐ

Về đích sớm

Về công tác kiểm tra, dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng Thanh tra Bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo kế hoạch. Các đơn vị thuộc Bộ đã triển khai các cuộc kiểm tra hành chính theo Kế hoạch đã được phê duyệt năm 2019. Thanh tra Bộ đã trình Bộ trưởng ban hành 2 kết luận thanh tra, kiểm tra hành chính về công tác quản lý và sử dụng tài sản, tài chính; tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức và người lao động; việc chấp hành quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và công tác thi đua khen thưởng tại Cục Thống kê tỉnh Hòa Bình và Tạp chí Kinh tế và Dự báo. Qua thanh tra, đã yêu cầu đối tượng thanh tra xuất toán, thu hồi và giảm trừ khi thanh, quyết toán 288,5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các đơn vị trong Bộ đã trình lãnh đạo Bộ ban hành 15 báo cáo kết quả kiểm tra và đang hoàn thiện 5 báo cáo kết quả kiểm tra. Từ các sai phạm được phát hiện qua công tác thanh tra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã kiến nghị Cục Thống kê Hòa Bình, Tạp chí Kinh tế và Dự báo và các đơn vị có liên quan chỉ đạo các tập thể, cá nhân kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những sai sót trong quản lý, điều hành như đã nêu tại các kết luận thanh tra.

Về công tác thanh tra chuyên ngành, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện 7 cuộc thanh tra bao gồm 4 cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công và kiểm tra việc cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư giai đoạn 2015 - 2018 tại các tỉnh: Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Hưng Yên, Vĩnh Long và 3 cuộc thanh tra đột xuất do Thủ tướng Chính phủ giao: Thanh tra việc thực hiện dự án xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến Khu đô thị Thượng Thanh theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (hợp đồng BT) và việc UBND TP Hà Nội cấp đối ứng đất để thực hiện dự án Khu đô thị Khai Sơn City, quận Long Biên; kiểm tra làm rõ đối với gói thầu 04/BRT-TB (BRT CP8) Hợp phần I, Xe buýt nhanh BRT thuộc Dự án Phát triển Giao thông Đô thị do Sở Giao thông Vận tải Hà Nội làm chủ đầu tư; kiểm tra việc xử lý, giải quyết vụ việc liên quan đến Công ty TNHH Khai thác đá Hòn Thị tại tỉnh Khánh Hòa.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã hoàn thiện và trình Bộ trưởng ban hành 8 kết luận thanh tra chuyên ngành.

Kiến nghị xử lý gần 81 tỷ đồng

Qua thanh tra, Thanh tra Bộ đã chỉ ra các sai sót chủ yếu là do có địa phương chưa ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể để triển khai các nội dung theo Luật Đầu tư công; phê duyệt chủ trương đầu tư chưa phù hợp quy định của Luật Đầu tư công; phê duyệt dự án khi chưa xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; phê duyệt dự án đầu tư trùng một phần đất lên dự án khác đang triển khai thực hiện hoặc chưa phù hợp quy hoạch; phê duyệt dự án khi chưa phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; một số dự án chưa giải ngân hết vốn kế hoạch đầu tư công hàng năm (nguồn ngân sách Trung ương) theo quy định…

“Đăc biệt, qua một số dự án chậm phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo quy định, đã yêu cầu đối tượng thanh tra xuất toán; thu hồi, giảm trừ khi thanh, quyết toán và xử lý về mặt kinh tế với tổng số tiền gần 76,4 tỷ đồng...”, ông Kết cho biết.

Đồng thời, qua đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã kiến nghị các tỉnh, thành phố được thanh tra chỉ đạo các đơn vị tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân đã để xảy ra các sai sót, vi phạm; có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục và thực hiện nghiêm túc các nội dung trong kết luận thanh tra.

Quyết liệt đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận sau thanh tra

Ngoài ra, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chỉ đạo Thanh tra Bộ tiếp tục làm tốt và thực hiện nghiêm công tác giám sát, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra và có văn bản đôn đốc, yêu cầu các đối tượng có liên quan thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra theo quy định.

Ông Kết cho biết, các đơn vị thuộc Bộ đã và đang triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành kế hoạch và đầu tư theo kế hoạch đã được phê duyệt. Các cuộc thanh tra, kiểm tra của các đơn vị trong Bộ cơ bản đúng tiến độ và nội dung theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra của các đối tượng được thực hiện cơ bản đầy đủ và nghiêm túc, hầu hết những kiến nghị, đề xuất, quyết định xử lý trong kết luận thanh tra đã được các cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn quy định. Số tiền thu hồi theo các kết luận thanh tra ban hành năm 2018 và 9 tháng đầu năm 2019 đã chuyển vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư là gần 4,6 tỷ đồng.

Mặc dù đạt nhiều kết quả, song theo ông Kết, trong năm qua, Thanh tra Bộ vẫn chưa tiến hành thanh tra, kiểm tra toàn diện tất cả các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ, đặc biệt một số lĩnh vực như quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, hoạt động của các khu kinh tế, đầu tư ra nước ngoài... Thời gian hoàn thiện báo cáo kết quả thanh tra và trình ban hành kết luận thanh tra còn chậm so với quy định. Công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và với Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn hạn chế.

Nguyên nhân chủ yếu là do lực lượng cán bộ thanh tra còn mỏng, mới chỉ thanh tra, kiểm tra được một số lĩnh vực, chưa mở rộng sang các lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý của Bộ; quy định của Luật Thanh tra năm 2010 về thời gian hoàn thành báo cáo kết quả thanh tra và trình ký kết luận thanh tra khá ngắn, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn dẫn đến khó thực hiện đúng hạn; nguồn kinh phí cho công tác tổ chức hội nghị, hội thảo còn hạn chế nên việc tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, các hội nghị tổng kết của ngành chưa được thực hiện thường xuyên.

Để phát huy thành quả, khắc phục những khó khăn đó, trong thời gian tới Thanh tra Bộ kế hoạch và Đầu tư tiếp tục triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm; ban hành kết luận thanh tra đảm bảo tiến độ; tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra; thực hiện tốt công tác tổng hợp, báo cáo định kỳ gửi Thanh tra Chính phủ và các cơ quan liên quan đúng thời gian quy định; theo dõi Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2019; xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư...

Chánh Thanh tra Lương Văn Kết chia sẻ thêm, nhìn chung, ở Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cán bộ làm công tác thanh tra rất đa dạng về độ tuổi, nhưng đa số cán bộ kinh qua thực tiễn công tác ở cơ sở nên đã từng bước đáp ứng được công việc. Với thành tích đạt được trong những năm qua, tháng 8 năm 2019, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã vinh dự được Chủ tịch Nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Nguyễn Điểm