Logo Cung Cấp
Mặc cấp dưới 'cảnh báo', tỉnh Điện Biên vẫn dồn dập ra văn bản tuân 'lệnh bài' của Phó Chủ tịch tỉnh?

Mặc cấp dưới 'cảnh báo', tỉnh Điện Biên vẫn dồn dập ra văn bản tuân 'lệnh bài' của Phó Chủ tịch tỉnh?

1 năm trước www.phapluatplus.vn

Dù UBND TP Điện Biên Phủ đã kiến nghị, đề xuất kiểm tra, rà soát lại vụ việc để làm rõ đúng sai trong việc giao đất nhưng đều bị bỏ qua?


Như Pháp luật Plus đã thông tin phản ánh qua nhiều bài viết, quá trình thực hiện sắp xếp giao đất ở cho 5 hộ dân tại các ô đất số 19, 20, 21, 22 thuộc lô 21 dưới chân đồi A1 là vụ việc được Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Mùa A Sơn đánh giá là “tồn đọng kéo dài nhiều năm”.

Trong quá trình giải quyết sự việc, ngày 9/9/2011, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 9/9/2011 (Quyết định 905) do bà Giàng Thị Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký.

Trong đó nêu rõ giao các cấp thẩm quyền thu hồi giấy tạm giao đất của các hộ trên 4 ô đất trên và cấp lại cho 5 hộ là hộ ông Nguyễn Minh, bà Nguyễn Thị Sinh, Chu Thị Thìn, Nguyễn Thị Hường và Vũ Thế Đệ.

Phần 4 ô đất mà theo Quyết định số 905 của UBND tỉnh Điện Biên Phủ đem gộp lại để chia 5.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện theo quyết định số 905, nhiều lần UBND TP Điên Biên Phủ đã “cảnh báo” việc “chia quỹ đất hiện có cho 5 hộ” khả năng tạo đồng thuận thấp.

Ngày 19/5/2017, UBND TP Điện Biên Phủ đã báo cáo số 493/UBND-TTr gửi UBND tỉnh Điện Biên, trong đó nêu rõ: Qua kết quả cuộc họp lấy ý kiến tham gia của các cơ quan chuyên môn, cơ quan tố tụng, UBND TP nhận thấy vẫn còn có sự chưa thống nhất về phương án giải quyết giữa các cơ quan hành chính và các cơ quan tiến hành tố tụng.

“Thực tiễn cho thấy: Việc tổ chức đối thoại, vận động các hộ gia đình được giao đất theo phương án chia quỹ đất hiện có cho 5 hộ, khả năng tạo sự đồng thuận thấp.”

UBND TP Điện Biên Phủ đã nhiều lần báo cáo UBND tỉnh Điện Biên về việc gộp 4 ô đất để chia 5 khó tạo sự đồng thuận, chưa thống nhất.

Do đó, để đảm bảo giải quyết dứt điểm vụ việc, UBND TP Điện Biên Phủ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên xem xét phương án 2:

“Trong trường hợp các hộ gia đình (ít nhất 1 hộ) không đồng thuận thực hiện phương án nói trên, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo sở TN&MT tổ chức thực hiện kiểm tra, rà soát để làm rõ đúng sai trong việc xác định đối tượng được giao đất đối với 5 trường hợp được cấp giấy tạm giao đất năm 1996 và đề xuất hướng xử lý. Trên cơ sở tiếp tục học bàn phương án thống nhất.”

Tuy nhiên, ngày 20/7/2017, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp để bàn, thống nhất phương án sắp xếp, xử lý việc giao đất ở cho các hộ dân cư khu vực A1.

Mặc TP Điện Biên Phủ can ngăn, UBDN tỉnh Điện Biên vẫn "ra lệnh" nhất quán thực hiện theo chỉ đạo tại Quyết định số 905.

Chính Chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất kết luận: Nhất quán thực hiện theo phương án xử lý đã được UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tại QĐ số 905 và bản án số 02/2012/HC-ST ngày 11/9/2012 của TAND TP Điện Biên Phủ.

Và phương án triển khai là “thống nhất thực hiện theo phương án 01 như đề xuất của UBND TP Điện Biên Phủ tại văn bản số 493/UBND-TTr”, theo thông báo số 33 ngày 26/7/2017 do ông Nguyễn Quang Hưng, CVP UBND tỉnh Điện Biên ký ban hành.

Như vậy, mặc dù cơ quan cấp dưới thực hiện đã báo cáo những vướng mắc, khó giải quyết khi thực hiện, nhưng chính Chủ tịch UBND tỉnh vẫn phớt lờ. Như vậy, quyết định 905 có phải là một “lệnh bài” tối quan trọng để phải nhất nhất tuân theo?

Bà Nguyễn Thị Sinh cho biết sau khi được giao 1 trong số 4 ô đất, bà đã mua lại phần đất của ông Vũ Thế Đệ, nhưng nay bị gộp lại để chia 5 mà không được sự đồng ý của gia đình.

Sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên ủy quyền cho Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ hủy bỏ 5 giấy tạm giao đất đối với 5 hộ trên.

UBND TP Điện Biên Phủ đã ban hành văn bản để hủy bỏ các giấy tạm giao đất để xây dựng nhà ở của 5 hộ. Đồng thời, phối hợp với Thanh tra tỉnh, sở Xây dựng, sở TN&MT đối thoại với 5 hộ dân.

Ngày 23/3/2018, UBND TP Điện Biên Phủ có báo cáo số 89/BC-UBND về việc thực hiện phương án sắp xếp, giao đất cho 5 hộ dân khu vực A1. Trong đó báo cáo tình hình triển khai thực hiện và những tồn tại, vướng mắc để UBND tỉnh nắm và chỉ đạo.

Nhưng ngày 24/4/2018, UBND tỉnh tiếp tục có văn bản chỉ đạo số 1052/UBND-KTN yêu cầu kiên quyết, nhất quán thực hiện phương án xử lí đã được chỉ đạo tại Quyết định 905-UBND và thông báo số 33/TB-UBND của UBND tỉnh.

Các lực lượng chức năng tổ chức việc cưỡng chế vào ngày 26/9 để thu hồi 4 ô đất chia cho 5 hộ.

Ngày 26/6/2018, UBND TP tổ chức cuộc họp với bà con nhân dân tổ dân phố 5 để xin ý kiến cộng đồng dân cư vào đề xuất điều chỉnh quy hoạch, sắp xếp giao đất ở cho 5 hộ dân. Tuy nhiên, tại cuộc họp, đa số bà con nhân dân tổ dân phố 5 không đồng thuận với việc điều chỉnh quy hoạch, sắp xếp giao đất ở cho 5 hộ dân theo Quyết định 905/QĐ-UBND.

Trong báo cáo số 256/BC-UBND ngày 17/8/2018 của UBND TP Điện Biên Phủ tiếp tục nêu rõ: Trong quá trình thực hiện, gia đình bà Nguyễn Thị Sinh và gia đình ông Vũ Đức Tâm (người có quyền lợi liên quan) không nhất trí. Báo cáo này được gửi đến các cơ quan Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

Theo thông báo số 851/TB-TU của Tỉnh ủy Điện Biên về việc tiếp công dân ngày 16/8/2019 tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, đồng chí Trần Văn Sơn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã kết luận: Tiếp tục thực hiện các nội dung Quyết định số 905 của UBND tỉnh. Giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND TP Điện Biên Phủ điều chỉnh lại lô đất số 21 để giao cho 5 hộ gia đình theo quyết định số 905.

Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Điện Biên ra văn bản số 136-CV-BCS "lệnh" phải thực hiện theo quyết định số 905, trong đó nêu rõ gộp 4 ô thành 5 ô đất để giao đất cho 5 hộ gia đình.

Tiếp đó, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Điện Biên đã có công văn số 136-CV/BCS về việc thực hiện thông báo số 851-TB/TU của Tỉnh ủy Điện Biên. Trong công văn, Bí thư BCS Đảng UBND Mùa A Sơn đã có ý kiến: Để giải quyết dứt điểm vụ việc, BCS Đảng UBND tỉnh đề nghị Ban thường vụ Thành ủy lãnh đạo UBND TP và yêu cầu UBND TP Điện Biên Phủ khẩn trương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành thực hiện việc điều chỉnh lại lô đất số 21, khu dân cư A1 từ 04 ô thành 05 ô đất để giao cho 05 hộ dân theo Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 09/9/2011 của UBND tỉnh Điện Biên. Thời gian tổ chức thực hiện xong trong tháng 10/2019.

Như vậy, tại sao tỉnh Điện Biên liên tục phớt lờ đi những dề xuất, kiến nghị của UBD TP Điện Biên Phủ. Và phải chăng UBND TP Điện Biên Phủ đã bất lực trước tấm “lệnh bài” sừng sững mang tên Quyết định số 905 do bà Giàng Thị Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thời điểm đó ký ban hành. Từ đó mới tổ chức thực hiện một vụ cưỡng chế “lạ nhất” và xôn xao ngay dưới chân đồi A1 vào ngày 26/9/2019.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

Thực hiện theo quyết định số 905, UBND TP Điện Biên Phủ ban hành Quyết định số 667/QĐ-UBND (Quyết định 667) ngày 15/09/2001 và quyết định số 780/QĐ-UBND (Quyết định 780) ngày 10/10/2011 với nội dung thu hồi các giấy tạm giao gộp chung vào 4 ô đất trên để “chia” đều cho 5 hộ.

Tuy nhiên, việc thu hồi không được đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định, do đó, các hộ dân đã khởi kiện hai quyết định trên.

Tại bản án số 02/2012/HC-ST của TAND TP Điện Biên Phủ ngày 11/9/2012 nêu rõ: Năm 1996 tại khu dân cư A1 Sở Đại chính tỉnh Lai Châu lúc bấy giờ đã cấp Giấy tạm giao đất xây dựng nhà ở tại TX Điện Biên Phủ cho các hộ gia đình bà Sinh, bà Thìn, bà Huyền, ông Đệ, ông Minh.

“Theo các văn bản này thì hộ gia đình bà Chu Thị Thìn và ông Nguyễn Minh được cấp trùng ô đất số 22, lô 21. Trên thực tế ô đất số 22 phần giáp đường 279 hộ gia đình ông Minh đang sử dụng từ trước. Chính vì vậy hộ gia đình bà Chu Thị Thìn đang ở phía sau không dịch chuyển lên ô đất 22 sát quốc lộ 279 được.

Bản án số 02 của TAND TP Điện Biên Phủ.

Việc bàn giao đất tạm thời có diễn ra trên thực tế hay không thì phần diện tích đất chiều bám mặt đường 279, bốn hộ gia đình (trừ hộ bà Thìn) vẫn đã sử dụng từ trước và hiện tại bà Sinh, ông Minh đều có nhà tạm trên phần đất đã được cấp. Các giấy tạm giao này và bản án có hiệu lực của Tòa án là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp GCN QSDĐ cho các hộ theo quy định tại điều 50 Luật Đất đai.”

Theo bản án, TAND TP Điện Biên Phủ đã quyết định Hủy toàn bộ các Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 15/09/2011, quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 10/10/2011 của UBND TP Điện Biên Phủ.