Logo Cung Cấp
Xử phạt hàng loạt tổ chức, cá nhân buôn lậu và gian lận thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp

Xử phạt hàng loạt tổ chức, cá nhân buôn lậu và gian lận thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp

1 năm trước vietq.vn

Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết trong tháng 11 đã xử phạt 22 tổ chức, cá nhân buôn lậu hàng giả, gian lận thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp


Xử phạt vi phạm 22 tổ chức, cá nhân buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp.

Thanh tra Sở NN&PTNT Hà Nội đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 48 tổ chức, cá nhân kinh doanh vật tư nông nghiệp và ATTP. Qua thanh tra, kiểm tra xử phạt 12 tổ chức 38,95 triệu đồng. Còn hoạt động thanh tra chuyên ngành của các chi cục, trong tháng 11, đã kiểm tra 63 tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực thú y, thủy sản, nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, lâm nghiệp. Qua thanh tra, kiểm tra đã xử phạt 10 cá nhân 121,82 triệu đồng. Ngoài ra, các chi cục còn tham gia các Đoàn liên ngành kiểm tra 1.602 lượt cơ sở, kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính 57 trường hợp 77,45 triệu đồng.

Bên cạnh những thuận lợi, công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tháng 11-2019 của ngành Nông nghiệp Hà Nội cũng còn gặp một số khó khăn. Với địa bàn thành phố gồm 30 quận, huyện, thị xã, trong khi đó lực lượng mỏng, điều kiện trang thiết bị phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra còn hạn chế, vì vậy, công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực nông nghiệp gặp không ít khó khăn. Mặt khác, VBQPPL quy định đối với một số lĩnh vực vẫn còn chưa rõ ràng cụ thể trong lĩnh vực giống vật nuôi, thủy sản, thức ăn chăn nuôi... làm ảnh hưởng đến quá trình thanh tra, kiểm tra.

Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, thời gian tới, sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực nông nghiệp; xử lý các vi phạm phát hiện được trong quá trình kiểm tra. Tiếp tục kiểm tra các đoàn kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc các lĩnh vực giống cây trồng, phân bón; thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi; thuốc bảo vệ thực vật; giống vật nuôi; vệ sinh ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp; lâm nghiệp và xử lý các vi phạm phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra. Đồng thời, đôn đốc chỉ đạo các chi cục được giao chức năng thanh tra chuyên ngành tiếp tục tập trung triển khai đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019...

Theo Thương Trường