Logo Cung Cấp
Câu đố thử tài suy luận thách bạn giải trong 15 giây

Câu đố thử tài suy luận thách bạn giải trong 15 giây

1 năm trước doanhnghiepvn.vn

Câu đố suy luận dưới đây bạn có thể giải nó trong 15 giây không?


Câu đố: Vậy hai số cần tìm là bao nhiêu để kết quả là 123?

Bạn có giải được không?

Đáp án:

12 + 11 = 23.

Ta có: 6 + 4 = 210 với 6 - 4 = 2 | 6 + 4 = 10

Vậy: a + b = 123 thì a - b = 1 | a + b = 23

Suy ra: 2a = 24 nên a = 12 và b = 11.

Phạm Thu (Tổng hợp)